งานจัดเลี้ยงโต๊ะจีน คุณอรุณี ลาดกระบัง

485
views

#วัดทิพาวาสลาดกระบัง
ขอบพระคุณพี่อรุณี ที่ไว้วางใจกันมาตลอดทุกงานครับ