เลี้ยงภัตตาหารเพลแด่ พระสงฆ์เเละสามเณร วัดบางขวางท่าน้ำนนท์

313
views

#วัดบางขวางท่าน้ำนนท์
เลี้ยงภัตตาหารเพลแด่ พระสงฆ์เเละสามเณรทั้งวัดครับ